Wie ben ik

Ik ben Monique van Loon, moeder, partner, vriendin, en net als ieder ander, ervaringsdeskundige van mijn eigen leven.

Inmiddels werk ik meer dan 30 jaar in het onderwijs: als leerkracht, zorgcoordinator, coach bij gedragsproblemen en op dit moment nog enkele dagdelen als remedial teacher. Vandaar dat ik veel ervaring heb met leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie en gedragsproblemen. Natuurlijk ben ik op de hoogte van “etiketten” en waar die voor staan, maar ik gebruik ze liever niet. Deze kinderen zie ik meer als bijzondere kinderen die vaak erg gevoelig zijn, en ons vragen op een andere manier naar ze te kijken.

In 2006 begon ik met mijn eigen praktijk voor kinderen met leerproblemen en emotionele problematiek. Ik volgde daarvoor de opleidingen voor NLP-coach en NEI-therapeut en vele cursussen zoals Intuitieve Ontwikkeling, RET en Lichaamswerk. Daarnaast volgde ik verschillende trainingen voor opvoedingsvragen. In 2010 rondde ik de opleiding tot coach bij gedragsproblemen af. Sinds 2012 gebruik ik ook energetische technieken.
In toenemende mate vroegen ouders mij om ook met hen te werken aan persoonlijke problemen en opvoedingsondersteuning.

Daarnaast kwamen er steeds meer jongeren naar de praktijk. Zodoende werk ik nu in de breedte: met kinderen, jongeren en volwassenen aan emotionele problematiek, leerproblemen en opvoedingsvragen.
Met veel plezier en een warm hart.

Kijk voor meer informatie op www.neipraktijktilburg.nl