Remedial Teaching

Een speciale afdeling in mijn praktijk is kortdurende remedial teaching.
Geen jarenlange begeleiding, maar even een duwtje in de rug voor vakken als rekenen, spelling, taal of lezen.
Een andere manier van uitleg en geruststelling doen vaak al wonderen.
Daarnaast leer ik om de juiste strategien toe te passen.

Vooraf kijken we natuurlijk eerst op welk gebied het leerprobleem zich voordoet, en waar de moeilijkheid precies zit.
Kinderen kunnen dit zelf vaak heel goed aangeven. Zo niet, dan weet u het misschien als ouder, of kan de school daarover informatie geven.

Bij mijn werk kijk ik altijd naar de onderliggende emotie. Vaak worden kinderen onzeker als de resultaten tegenvallen of als het allemaal even iets te snel voor ze gaat op school. Ook concenratieproblemen maken onzeker.
Als het leren niet goed gaat kunnen echter ook andere emoties een rol spelen: ruzie met een vriendje, overlijden van een grootouder, nachtelijke angsten, een nieuw broertje of zusje…

Als er emoties dwarszitten zijn er maar enkele bijeenkomsten nodig om weer mee te kunnen in de klas.
Sommige kinderen vinden het echter prettig om wat vaker te oefenen. Ook een langer traject behoort tot de mogelijkheden.