Leren

Vanuit mijn ervaring in het onderwijs staat “leren” centraal in mijn werkwijze.
We kunnen van alles leren. Dus niet alleen schoolvakken, maar ook vaardigheden die we in het dagelijks leven nodig hebben. Problemen in gedrag kun je ook benaderen als vaardigheden die nog niet geleerd zijn. Lees hierover bij Kids skills.
Door mijnĀ ervaring als remedial teacher kan ik uw kind op weg helpen bij achterstand in de leerstof. Lees hierover meer bij Remedial Teaching.
Leerproblemen en faalangst gaan vaak hand in hand. Ik ruim blokkades op zodat leerstof beter opgenomen kan worden.
Bij leerproblemen zoals dyslexie, reken- of spellingproblemen kun je verder lezen bij Leerproblemen.

Voor jongeren inĀ het voortgezet onderwijs geef ik de training “Ik leer leren”.
Vooral de eerste jaren in het voortgezet onderwijs kunnen moeilijk zijn omdat de leerlingen dan ineens zelfstandig aan de slag moeten gaan met hun huiswerk.
Deze training kan individueel of in een groep gevolgd worden. Lees hierover meer bij Ik leer leren.