Kids’ skills

Hoe kunnen we kinderen helpen om hun problemen te overwinnen? Door hen hun sterke punten en vermogens te laten ontdekken en door problemen anders te “labelen”.

Kids skills is een methode om op een andere manier naar problemen te kijken.
Problemen worden vertaald in vaardigheden die nog niet geleerd zijn.
Met andere woorden: een probleem los je op door een vaardigheid aan te leren!  Dat is een heerlijk positieve benadering. En het bijbehorende programma werkt erg goed omdat die vaardigheden op een speelse manier worden aangeleerd.
Deze oorspronkelijk Finse methode werd in eerste instantie toegepast voor jonge kinderen, maar later bleek dat ook pubers en zelfs volwassenen er mee kunnen werken. Met succes!

Hieronder een paar voorbeelden:

Julia  sloeg andere kinderen wel eens als iets haar niet zinde. Ze had nog niet geleerd om iets met woorden duidelijk te maken. Dat deden we via kids skills. De tweede vaardigheid die ze leerde was hoe ze kon overleggen met andere kinderen.

Erik heeft astma. Hij werd op school gepest omdat hij altijd een snotneus had. Daardoor zag hij er onverzorgd uit. Hij had dat echter zelf niet in de gaten als jongetje van 8 jaar. Met kids’ skills leerde Eric zijn neus af te doen, en ervoor te zorgen dat hij er netjes uit bleef zien. Daarnaast mocht hij een spreekbeurt geven over zijn astma. Dat vonden zijn klasgenoten erg stoer. Binnen enkele weken zag Eric er verzorgd uit en kreeg hij vriendjes.