Elk kind is uniek

Elk kind is uniek. Dat zie je al als je kinderen heel jong zijn.  Het ene kind wil altijd buiten de deur spelen, het andere kind voelt zich juist prettig als het rustig alleen kan spelen.
Het ene kind heeft behoefte aan duidelijke regels, het andere kind wil altijd onderhandelen.
Elk kind heeft al heel vroeg zijn eigen persoonlijkheid.

Het is respectvol om elk kind als een individu te bekijken, en daar je opvoeding op af te stemmen. Want verschillende persoonlijkheden hebben een verschillende opvoeding nodig.

Maar hoe weet je nu hoe je kind in elkaar zit en welke opvoeding je kind dan nodig heeft?

De methode “eigen-aardig opvoeden” werkt met persoonlijkheidstypes.
Is je kind introvert of extravert, een denker of een voeler?
Met deze methode ontdek je de ware aard van je kind en als je dat weet kun je je opvoeding daarop aanpassen.
Eigen-aardig opvoeden geeft je de mogelijkheid om meer begrip voor je kind te krijgen en zo een betere ouder te worden.